Laski

Laski

Laski koło Warszawy. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej. Ośrodek został założony przez Różę Czacką, która od dzieciństwa miała problemy ze wzrokiem i pomimo licznych operacji, straciła wzrok w wieku 22 lat. Nauczyła się alfabetu Braille’a i dzięki licznym podróżom po Europie poznała najnowsze osiągnięcia nauki dotyczące życia niewidomych. W 1911 roku założyła Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, a w 1918 roku utworzyła nowe zgromadzenie zakonne Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Siostry mieszkają na terenie ośrodka i uczą dzieci razem z nauczycielami świeckimi.

Ośrodek w Laskach edukuje dzieci od pierwszych miesięcy życia aż do ukończenia przez młodzież szkół policealnych czy zawodowych. W ośrodku przygotowuje się do samodzielnego życia ponad 250 uczniów z całej Polski. Dzieci w ośrodku są bardzo pomocne i życzliwe wobec siebie. Absolwenci chętnie odwiedzają ośrodek. Drużyna szkolna w Goalball (sport opracowany dla osób niewidomych) jest mistrzem Polski.

Na terenie ośrodka w Laskach znajdują się m.in. przedszkole, przychodnia, szkoła podstawowa, liceum, szkoła zawodowa, szkoła policealna, szkoła muzyczna, internaty, biblioteka, przychodnia lekarska, kaplica i cmentarz.