Pole

Pole

Polska, Warszawa. Pole Mokotowskie należy do największych parków w Warszawie z powierzchnią około 68ha. Niewiele jest tak dużych parków na świecie usytuowanych praktycznie w centrum miasta. Dzięki dużej powierzchni Pole Mokotowskie zapewnia swobodny przepływ powietrza do Śródmieścia i sprzyja spotkaniom towarzyskim, uprawianiu sportu, kontemplacji przyrody oraz regeneracji sił w ciszy i spokoju. W parku można zobaczyć całą mozaikę ludzkich  zachowań.

Parki miejskie są nieodłącznym elementem krajobrazu wielkich miast. Dynamiczny rozwój aglomeracji miejskich na świecie i dyskomfort miejskiego życia wpływa na popularność i zwiększającą się liczbę parków miejskich. Pełnią one funkcje ekologiczne i społeczne. Enklawy zieleni pozwalają na wyciszenie i ucieczkę od wszechobecnego zgiełku.

Mieszkańcy miast cenią parki szczególnie za ich funkcje społeczne: rekreacyjną, socjalną, wypoczynkową i estetyczną. Wydzielone tereny zielone wspomagają realizacje koncepcji zrównoważonego rozwoju miast poprzez zachowanie równowagi pomiędzy ochroną środowiska, wzrostem gospodarczym i rozwojem społecznym.